Thursday, April 8, 2010

taubat nasuha menurut pendapat ulama'

Ibn Kathir telah berkata di dalam tafsirnya: "Ertinya ialah taubat yang benar dan tegas,yang dapt menghapuskan kesalahan-kesalahan lalu,menghuraikan kekusutan orang yang bertaubat,menghimpunkan dan menyucikan kekotoran yang dilakukan.

"NASUH" adlah ungkapan mubalaghah(bersangkutan) daripada kata "NASIH",seperti "SYAKUR" dan "SABUR" yang merupakan ungkapan mubalaghah daripada kata "SYAKIR" dan "SABIR". Kata "NASUHA" di dalam bahasa arab beerti "penyucian". Dikatakan "NASUH AL-'ASAL" beerti suci madu daripada sebarang campuran yang bermaksud madu suci."NASUH" di dalam taubat adalah umpama "NASUH" di dalam ibadat yang beerti bebas daripada sebarang kepalsuan,kekurangan adn kerosakan serta melaksanakannya sesempurna mungkin. "NASUH" adalh kata lawan bagi kepalsuan.

'Ulama salaf berbeza ungkapan dalam menjelaskan hakikat taubat nasuha,sehinggakan Imam Qurtubi menghitungnya sebanyak dua puluh tiga pendapat,tetapi rujukan yang sebenarnya adalh tetap satu. Mereka mengungkapkannya berdasarkan keadaan yang berbeza.

Ibnu Jarir,Ibn Kathir dan Ibn al Qayyim menyebutkan daripada 'Umar r,a,Ibn Mas'ud r.a,Ubai Ibn Ka'ab r.a :"Taubat nasuha ialah bertaubat daripada sesuatu dosa serta tidak kembali melakukannya sepertimana tidak kembalinya susu ke dalam kantungnya"

Imam Ahmad meriwayatkan daripada Ibn Mas'ud r.a secara marfu',katanya"Taubat daripada dosa bermaksud bertaubat darinya dan tidak kembali melakukannya" (Namun sanadnya dha'if)(Ia adalah mauquf sepertimana yang dikatakan Ibn Kathir)

Al Hasan al Basri berkata: Ia beerti seseorang hamba yang menyesal terhadap kesilapan lalu dan berazam tidak mengulanginya."

Al Kalbi berkata: "Ia beerti beristighfar dengan lidah,menyesal dengan hati dan menahan dengan badan.

Sa'id Ibn al Musayyab berkata: "Taubat nasuha beerti kamu menasihati dengannya akan dirimu". Beliau menjadikannya penasihat kepada orang yang bertaubat.

Pendapat pertama menjadikannya sebagai makna maf'ul yang bermaksud orang yang bertaubat memurnikan taubatnya tanpa dicampuri dengan kepalsuan.

Muhammad Ibn Ka'ab al Qurazi: "Ia (taubat nasuha)mengandungi empat perkara:

1.Istighfar dengan lidah
2.Meniggalkan dengan anggota
3.Berazam tidak kembali melakukannya dengan penuh perasaan.
4.Menjauhkan diri dari teman teman yang buruk.

No comments:

Post a Comment

tinggalkan sesuatu ye...